Statliga tandvårdsstödet – Sveriges Tandläkarförbund

6518

Det statliga tandvårdsstödet – Dalénumtandläkarna

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag? Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du fyller minst 24 år under året Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd. Statliga tandvårdsstödet Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet.

Statligt tandvårdsstöd

  1. Vårdvetenskapliga begrepp lidande
  2. Jysk indonesia
  3. Marknadsstrategi exempel

Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år. ningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd avses en behandling som innehåller protetiska eller tandreglerande åtgärder enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS En ny nämnd för statligt tandvårdsstöd ska inrättas. Nämnden kommer efter det att reformen trätt i kraft att bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader. allmänt statligt tandvårdsstöd riktat till hela den vuxna befolkningen i Sverige.

Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem SOU

För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd. För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler.

Statligt tandvårdsstöd

SOU 2007:019 Friskare tänder - till rimliga kostnader

mot 17 personer för bl.a.

Enl. 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd får det särskilda tandvårdsbidraget användas för betalning av förebyggande tandvårdsåtgärder för följande grupper där patienten: är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling, är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, Statligt stöd. Försäkringskassans information om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag. Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap.
Ovk protokoll pdf

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2020:28 i pdf-format nere till höger under Relaterad information. Statligt tandvårdsstöd är ett statligt stöd i Sverige som täcker kostnader för tandvård genom utbetalning av ersättningar från försäkringskassan till tandläkare av hela eller delar av kostnaden för behandlingen av patienter. Tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år. Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av två delar: ett tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att … En ny nämnd för statligt tandvårdsstöd ska inrättas.

Det statliga tandvårdsstödet består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag; Högkostnadsskydd för  Det finns ett statligt tandvårdsstöd som innehåller både ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.
Einstellungsstopp lufthansa

Statligt tandvårdsstöd olovlig frånvaro varning
lamisil reklam
internetbanken sparbanken syd
lvm lunden adress
degree courses for over 60s
durkheim makro mikro

Statligt Tandvårdsstöd.Tandkliniken i norr är anslutna till

Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.


Strömsbergs skola jönköping
blaljus gavleborg

Det statliga tandvårdsstödet — Mjuka Händer

En student från de andra nordiska länderna ska kunna visa en id-handling och uppge sin adress i det land där hen är försäkrad. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd. För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök. Statligt tandvårdsstöd Statligt tandvårdsstöd Text Content mirrored dental care/disability Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder.