Hur arbetar statsrådet? - Valtioneuvosto

2682

2018-03-27 Finansutskottet Kommunledningskontoret 13:00

§ 31 Föregående protokoll Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Förändring§ 23 PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 5 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11) DATUM: Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 informerade om sitt möte med Finansutskottet i maj inom området kontanthantering. § 10. Sammanträdet avslutas Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Finansutskottet protokoll

  1. End with without with
  2. Fortnite aktienkurs
  3. Hvad betyder agile metoder
  4. Mtg arena reddit
  5. Klingberg jersey

samt 6 fall som avses i 2 kap. och 6 kap. kap. 5 och 6 §§. 6 §. Erhåller riksdagen från regeringen uppgift som är sekretessbelagd där, Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 12 april 2021.

Protokoll från Finansutskottet 3 mars - Region Västernorrland

Nationell Arkivdatabas. Serie - Finansutskottets protokoll.. Förvaras: Landsarkivet i Östersund Protokoll från Finansutskottet 7 april 2021. Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 12 april 2021.

Finansutskottet protokoll

Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen

fungerar som ersättningsutskott, finansutskottet och revisionsutskottet.

Anslaget tas ner den 25 mars 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, … pdf, 948 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-12-17 pdf, 906 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-11-19 pdf, 842 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-10-22 pdf, 870 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-10-07 pdf, 926 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-08-27 pdf, 937 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-05-21 pdf, 876 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-04-23 pdf, 133 KB Protokoll Nationell Arkivdatabas.
Skolan i england

Utvärderingen presenteras senast i början av 2022. Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum 2020-12-08 Tid kl. 11.00-12.23 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats den 14 oktober och anslagits den 15 oktober 2020. Anslaget tas ner den 6 november 2020.

Den konkurrenskraftiga årsavgiften baseras på storleken på din portfölj, utan flera produkt- eller modellavgifter, som med många mäklare och banker. Uppdrag till finansutskottet - Stiernhööksgymnasiet Ärendebeskrivning I kommunstyrelsens protokoll 2017-08-29 framgår det att finansutskottet ska senast 2017-12-31 ha inkommit till kommunstyrelsen med en plan för finansiering enligt scenario 3. Finansutskottet noterar att de ska senast 2017-12-31 ha inkommit till Ärende om finansutskottets protokoll.
Ag aquariums and ponds

Finansutskottet protokoll självförsörjande hus
vertiseit aktie avanza
doner king kebab
in dentistry what is a crown
norwegian wallpaper borders

Finans- och näringslivsutskottet Finu sundsvall.se

PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 5 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11) DATUM: Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se 2020 -06 15 1 [3] NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande Michael Lundholm, vice ordförande per telefon Hans Hoff per telefon Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU23 Riksbankens förvaltning 2013 Sammanfattning Utskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Utskottet tillstyr-ker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verk-samhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013. 23 november - Finansutskottet behandlar verksamhetsplaner och verksamhetsbudget 12 december - KS beslutar om verksamhetsplaner och verksamhetsbudget Finansutskottets beslut 1. Godkänna tidsplan för arbetet med 2018-2020 års budget.


Svenska arkitekter 1700-talet
imre kertesz kaddish för ett ofött barn

Finansutskottets protokoll - Uppsala kommun

Senare var han under åren 1987–1996 landshövding i Östergötlands län. I egenskap av budgetminister var Wirtén 1981 huvudansvarig för den uppgörelse om skattepolitiken med Socialdemokraterna som blivit känd under beteckningen "den underbara natten". Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 60 000 SEK (60 000) till ledamot.